Betalning

  • Företagskunder

    Om ej annat avtalat gäller 30 dagar efter sedvanlig och godkänd kreditprövning. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Påminnelseavgift debiteras.
  • Privatkunder

    Till privatkunder bjuder vi på PayPal direktbetalning.

    PayPal
    Miljontals kunder över hela världen använder PayPal av en enda orsak – det är enkelt.
To Top